Exercicio 2014

Estado de contas da Agrupación Socialista de Vilalba do ano 2014, aprobadas polos militantes en asamblea ordinaria en data 19 de Decembro de 2014.

Compartir con...