Exercicio 2015

Estado de contas da Agrupación Socialista de Vilalba do ano 2015, aprobadas polos militantes en asamblea ordinaria en data 22 de Xaneiro de 2016.

Compartir con...