Contratación

Hai veces que para as empresas, contratistas, e mesmo para os veciños interesados en coñecer estes datos,  resulta difícil buscar as ofertas de contratación do Concello de Vilalba. Para que iso non ocorra e sexa máis fácil acceder a elas, describímolas aquí en orde cronolóxico.

 

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 22/12/2015

Licitación de contrato de servizos, para a contratación do servizo de formación profesional dual.
67.200,00 € (sen IVE)
Pendente de adxudicación

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 3/12/2015

Licitación de un contrato de prestación de servizos de Axuda no Fogar, do Concello de Vilalba. O presuposto base de licitación figura no Apartado 4.c) do ANEXO I, do prego de cláusulas administrativas.
00,00 € (sen IVE)
Pendente de adxudicación

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 25/6/2015

Servizos de conserxaría, limpeza e mantemento básico dos colexios de Monseivane, en Moreda (Lanzós-Vilalba); Castelao de Belesar (Vilalba); Terra Chá de Román (Vilalba); Insua Bermúdez, Mato Vizoso e Educación Infantil en Vilalba (Lugo).
119.834,71 € (sen IVE)
Adxudicado, a Ana María Galdo Río

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 21/4/2015

Acondicionamento de camiños rurales nas parroquias de Goiriz, Corvelle, Santaballa, San Juan de Alba, Torre, Soaxe, Lanzós e Ladra, no Concello de Vilalba
204.059,00 € (sen IVE)
Adxudicado, a CHOLO S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 2/1/2015

Renovación da condución xeral dende o depósito de San Simón a Vilalba.
545.885,00 €  (sen IVE)
Adxudicado, a PROYECON GALICIA, S.A.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 28/11/2014

Contratación da xestión dos comedores escolares do CEP Castelao de Vilalba e do IES Santiago Basanta Silva de Vilalba durante o curso 2014/15. 
40.199,94 €  (sen IVE)
Adxudicado, a Ubaldo Ladra Cabarcos

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 3/10/2014

Licitación das obras incluidas no proxecto de “Mellora na praza de abastos de Vilalba”.
174.179,59 € (sen IVE)
Adxudicado, a José Sanjurjo Construcciones S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 23/9/2014

Licitación de las obras incluidas en el proyecto de “Mejora y conservación de viales y rutas de senderismo, en el Ayuntamiento de Vilalba-Lugo”.
142.765,59 € (sen IVE)
Adxudicado, a CHOLO S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 18/9/2014

Licitación de las obras incluidas en el proyecto modificado de “Instalación de caldera de biomasa en la piscina pública” del Ayuntamiento de Vilalba
140.000 € (sen IVE)
Adxudicado, a ISEMPA S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 14/8/2014

Obras de mellora e conservación de viais e rutas de senderismo nas parroquias de Santaballa, Goiriz, Corvelle e San Simón da Costa (Concello de Vilalba).
106.289,26 € (sen IVE )
Adxudicado, a CHOLO S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 1/8/2014

Contrato de obra de “Dotación de servicios energéticos en el Polígono Setepontes” del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo).
95.517,76 € (sen IVE)
Adxudicado, a Moncho y Santomé.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 1/8/2014

Licitación de las obras incluidas en el proyecto “Mejora de viales de acceso al Polígono Industrial Setepontes” en Vilalba-Lugo
95.477,31 € (sen IVE)
Adxudicado, a Sergonsa Servicios S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 1/8/2014

Licitación de las obras incluidas en el proyecto de “Instalación de caldera de biomasa en la piscina pública” en Vilalba-.Lugo
114.000 € (sen IVE)
Anulado

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 1/8/2014

Licitación de las obras incluidas en el proyecto “Mejora de viales de acceso al Polígono Industrial Setepontes” en Vilalba-Lugo
95.477,31 € (sen IVE)
Adxudicado, a Sergonsa Servicios S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 12/6/2014

Licitación de contrato de servizos de “Conserxería, limpeza e mantemento básico dos colexios: Monseivane en Moreda-Lanzós (Vilalba); Moreda-Lanzós (Vilalba); Terra Chá de Román (Vilalba); Insua Bermúdez, Mato Vizoso e Escola de Educación Infantil en Vilalba“.
119.835,00 € (sen IVE)
Adxudicado, a Ana María Galdo Río.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 23/5/2014

Licitación das obras incluidas nos proxectos: Adecuación do Campo da Feira, en Vilalba-Lugo,con 38.179,70€ e Adecuación do Campo da Feira en Vilalba-Lugo, 2ª fase con un presuposto de 33.477,36€.
71.657,06 €€ (sen IVE)
Adxudicado, a Cholo S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 11/4/2014

Licitación de las obras incluidas en el proyecto de “Acondicionamiento de caminos rurales en las parroquias de Boizán, Mourence, Sancovade, San Simón da Costa y Santaballa en el Ayuntamiento de Vilalba-Lugo
111.611,00 € (sen IVE)
Adxudicado, a José Sanjurjo S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 23/9/2013

Licitación das obras incluidas no proxecto de “Pavimentación e mellora de servizos na rúa de Foz e da rúa Basanta Silva“, no Concello de Vilalba-Lugo
115.906,36 € (sen IVE)
Adxudicado, a Cholo S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 13/9/2013

Licitación das obras incluidas na memoria “Nova liña de tratamento deshidratación de lamas e desinfección de augas residuais na EDAR da ampliación do Parque Empresarial de Vilalba-Lugo“.
99.091,90 € (sen IVE)
Adxudicado, a Espina y Delfín S.L.

Data de publicación na Plataforma de Contratación: 14/8/2013

Obras de mellora e conservación de viais e rutas de sendeirismo nas parroquias de Santaballa, Goiriz, Corvelle e San Simón da Costa.
106.289,26 € (sen IVE)
Adxudicado, a CHOLO S.L.

Data de publicación no perfil: 8/3/2013

Licitación dun contrato de servizos para “Conserxería do Auditorio, Atención, Mantemento e Limpeza do edificio multiusos Carme Estévez de Vilalba
166.200 € (sen IVE)
Adxudicado, a Santalla S.C.

Data de publicación no perfil: 20/12/2012

Licitación dunha obra para “Instalacion de placas solares fotovoltaicas na piscina municipal, cunha potencia de 40 Kw” en A Magdalena.
101.694,92 € (sen IVE)
Adxudicado. a Electricidad Moncho y Santomé, S.L. en Xunta de Goberno Local de 15/1/2013.