Corporación Municipal

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA Corporación Municipal do Concello de Vilalba conforma a representación de todos os veciños de Vilalba, sendo o máximo órgano de goberno da nosa vila. Está integrada por 17 concelleiros que foron elexidos en representación de 4 grupos políticos diferentes, froito das últimas eleccións municipais celebradas o 24 de Maio de 2015.

Grupo Municipal do Partido Popular (PP): 9 concelleiros

 • D. Agustín Baamonde Díaz (Alcalde) *
 • Dna. Patricia Teijeiro Álvarez
 • D. Gerardo Criado Guizán *
 • Dna. Cheri Grandío Pardo
 • Dna. Sandra Vázquez Domínguez
 • D. Iván Fernández Hermida
 • Dna. María Flor Rey Martínez
 • D. Amador Guerra Ramil **
 • D. Julio Vázquez Otero ***

Grupo Municipal do Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE):  6 concelleiros

 • Dna. Mª Elba Veleiro Fernández       Facebook
 • D. Eduardo Vidal Baamonde             Facebook    Twitter
 • Dna. Marta Rouco Seoane                 Facebook    Twitter
 • D. Rodrigo Pavón Prieto                     Facebook    Twitter
 • Dna. Vanesa Siso Calvo                      Facebook    Twitter
 • D. Luis Fernández Álvarez

Grupo Municipal de Vilalba Aberta (VA): 1 concelleiro

 • D. Modesto Renda Santiso

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 concelleiro

 • D. Fiz Jorquera Caselas

O acto formal de constitución do pleno municipal e de elección de alcalde tivo lugar no Pleno Extraordinario do 13 de Xuño de 2015, mentras que as próximas eleccións municipais celebraranse o 26 de Maio de 2019.

(*) O alcalde actual éo por renuncia ao cargo de Gerardo Criado Guizán, que continúa na corporación como concelleiro.
(**) Amador Guerra é concelleiro logo da renuncia ao cargo de Jesús Vivero.

(***) Julio Vázquez é concelleiro logo da renuncia ao cargo de José Antonio Pita Paz.