Prensa

Vilalba tamén ten a súa presencia nos medios de comunicación escritos, en galego ou castelán, en papel ou dixital. Aquí tedes, ao noso parecer, os recortes de prensa mais salientables.

2016                                   

2015                                   

2014                                   

2013                                   

2012